Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 31.05.2016 Oświadczenie majątkowe p. Jarosława Lewandowskiego Radnego Rady Miejskiej z dnia 24.04.2015 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.05.2016 Oświadczenie majątkowe p. Wojciecha Małkiewicza Radnego Rady Miejskiej z dnia 27.04.2015 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.05.2016 Oświadczenie majątkowe p. Tomasza Matusewicza Radnego Rady Miejskiej z dnia 28.04.2015 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.05.2016 Oświadczenie majątkowe p. Jerzego Orłowskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 17.04.2015 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.05.2016 Oświadczenie majątkowe p. Marcina Sawickiego Radnego Rady Miejskiej z dnia 30.04.2015 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.05.2016 Oświadczenie majątkowe p. Małgorzaty Szczepańskiej Radnej Rady Miejskiej z dnia 30.04.2015 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.05.2016 Oświadczenie majątkowe p. Aliny Waśko z dnia 27.04.2015 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.05.2016 Oświadczenie majątkowe p. Marii Wiśniewskiej Radnej Rady Miejskiej z dnia 29.04.2015 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.05.2016 Oświadczenie majątkowe p. Justyny Wontorowskiej Radnej Rady Miejskiej z dnia 24.04.2015 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.05.2016 Oświadczenie majątkowe p. Jolanty Wypych Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej z dnia 10.04.2015 r. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr XIII/109/16 w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr XIII/108/16 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr XIII/107/16 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr XIII/106/16 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr XIII/105/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr XII/104/16 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr IX/71/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny oraz wzory formularzy zawierające dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr XII/103/16 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr XII/102/16 w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr XII/101/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/159/99 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 października 1999 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom. i utworzenie jednostki budżetowej – Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 Uchwała Nr XII/100/16 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. Szczegóły
« 1 2 61 62 63 64 65 77 78 »