Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.09.2016 Projekty uchwał XVI sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 52/1, Kowalewo Pomorskie ul. 23 Stycznia 12 Szczegóły
Akty prawne 12.09.2016 Zarządzenie nr 85/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Szczegóły
Akty prawne 07.09.2016 Zarządzenie nr 83/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegóły
Akty prawne 07.09.2016 Zarządzenie nr 84/2016 z dnia 1 września 2016r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Szczegóły
Przetargi 06.09.2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 6/3, Kowalewo Pomorskie Plac 700-lecia 1a Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 Zarządzenie nr 82/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 01.09.2016 Najem dwóch automatów do sprzedaży słodyczy i zimnych napojów „delc Perspective & Business” oraz wynajem powierzchni w budynku Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 26.08.2016 Zarządzenie nr 60/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 26.08.2016 Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z pływalni w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
Akty prawne 26.08.2016 Zarządzenie nr 80/2016 z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Centrum Rekreacji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Uchwała Nr 8/Dpr/2015 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Uchwała Nr 5/D/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28.01.2016r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Plan celów rzeczowo – finansowych na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Plan celów rzeczowo – finansowych na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 23.08.2016 Zarządzenie nr 79/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
« 1 2 59 60 61 62 63 80 81 »