Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.09.2020 Zarządzenie nr 96/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 11.09.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 10.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr 67/17 Frydrychowo) Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Notatka urzędowa z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 02.09.2020 Szczegóły
Akty prawne 09.09.2020 Zarządzenie nr 93/2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2020 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 07.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 52/7 04 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, cz.dz. 144 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, dz. 382/2 obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, dz. 23/1 Napole, dz. 116/1 Nowy Dwór, cz. dz. nr 157/2 Pruska Łąka, cz. dz. nr 217/6 Pluskowęsy, cz. dz. nr 96/1 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej WN dla zasilania dz. nr ewid. 105/6, 105/7, 105/8, 105/9 oraz 105/10 w miejscowości Borówno – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewidencyjnych 105/5, 103, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 102/10, 102/11 obręb ewidencyjny Borówno, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Termin posiedzenia Komisji Rady Miejskiej we wrześniu 2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, wymianie słupów SN – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 5, 6, 59, 72, 7, 10/7, 12/1, 13, 14/1, 14/2, 15/2, 15/3, 15/6, 18, 102, 15/9, 15/10, 28/4, 28/5, 29, 36/1, 37, 58, 46, 50, 53/5, 55, 56, 57/1, 75/3, 75/11, 75/12, 103/1, 103/2, 108 obręb ewidencyjny Lipienica oraz na działkach o numerach ewid. 100, 105, 230, 108/1, 228/1, 238/3, 229 obręb ewidencyjny Bielsk, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 31.08.2020 Zarządzenie nr 87/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 31.08.2020 Zarządzenie nr 85/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 28.08.2020 Zarządzenie nr 91/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 28.08.2020 Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej w Gminie Kowalewo Pomorskie przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 28.08.2020 Obwieszczenie: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 1 obręb Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 27.08.2020 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie.”, nie zostanie zakończone w terminie określonym w art. 35 Kpa Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Uchwała nr XXI/173/20 w sprawie ustalenia diet dla radnych Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Uchwała nr XXI/172/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Uchwała nr XXI/171/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Uchwała nr XXI/170/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Uchwała nr XXI/169/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Uchwała nr XXI/168/20 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Wielka Łąka, Elzanowo, Bielsk i Lipienica w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych Szczegóły
« 1 2 4 5 6 7 8 146 147 »