Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała XVIII/151/16 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Uchwała Nr XVIII/150/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Szczegóły
Przetargi 06.12.2016 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 160/2 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 03 Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE: zakup i dostawa wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej w Mlewie Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na grudzień 2016 roku Szczegóły
Przetargi 01.12.2016 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 28/10 o powierzchni łącznej 97 m2 – z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przeznaczony do zaspokajania potrzeb dzierżawcy i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych, bez prawa zabudowy Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała Nr XVIII/149/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 29.11.2016 Zarządzenie nr 103/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 29.11.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Przygotowywanie, dostarczanie oraz wydanie gorących posiłków dla uczniów z rodzin kwalifikujących się do pomocy społecznej w szkołach z terenu gminy Kowalewo Pomorskie oraz dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 29.11.2016 Ogłoszenie z dnia 28.11.2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Niezabudowana działka gruntu, położona przy ul. Brodnickiej na skrzyżowaniu z ul. Klonową w Kowalewie Pomorskim, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 15 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2016 Zarządzenie nr 95/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 25.11.2016 Zarządzenie nr 91/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 24.11.2016 Zarządzenie Nr 107/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 24.11.2016 Zarządzenie nr 89/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 Zarządzenie nr 106/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosku i dokumentacji nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 Zarządzenie nr 87/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 Zarządzenie Nr 23 / 2016 z dnia 29 lutego 2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 Zarządzenie nr 105/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia odpowiedzialności za realizację zadań inwestycyjnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Projekty uchwał XVIII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 22.11.2016 Zapytanie ofertowe: Opracowanie studium wykonalności dla projektów pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” , „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -Stacji Uzdatniania Wody Mariany”, „Termomodernizacja budynku techniczno- socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
« 1 2 49 50 51 52 53 77 78 »