Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/39/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok. Szczegóły
Akty prawne 19.05.2016 Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 11.05.2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach funduszu alimentacyjnego. Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 Zarządzenie nr 49/2016 z dnia 11.05.2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych. Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 Zarządzenie nr 48/2016 z dnia 11.05.2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy Kowalewo Pomorskie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Szczegóły
Akty prawne 17.05.2016 Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości oznaczonej nr geod. 11/12, położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 34a/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ekologicznego pn. „Ekowypady za elektroodpady” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę drogi gminnej Szewa-Chełmonie. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 38/2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę drogi gminnej w m. Pluskowęsy. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 37/2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę drogi gminnej relacji Chełmoniec – Gapa – Bielsk, łączącej się z drogą wyższej kategorii w Gminie Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 35/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 30 marca 2016 rok w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Gminy. Szczegóły
« 1 2 49 50 51 52 53 61 62 »