Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.04.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 10.04.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia (działka nr 98, 03 Obręb ewidencyjny Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 14.04.2020 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do komisji wyborczych oraz o terminie losowania Szczegóły
Artykuł 10.04.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2020 Zarządzenie Nr 48/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.04.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 08.04.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE: 1. Przedmiot zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań pn.: 1.1 „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Stacji Uzdatniania Wody Mariany” 1.2. „Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” 1.3. „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 Uchwała nr XVII/130/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 Uchwała Nr XVII/129/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30.03.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo” Szczegóły
Artykuł 02.04.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi” Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Interpelacja z dnia 30.03.2020r. dotycząca pomocy przedsiębiorcom działającym na terenie Gminy Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 Zawiadomienie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postepowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „ Budowa w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca , w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi”, nie zostanie zakończone w terminie określonym w art. 35 Kpa Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 XVII Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie.” Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia:„ Budowa obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Petycja „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” z dnia 23 marca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Obwieszczeni: w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 300/30 położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia iż nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w terminie Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R. Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 XVII Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2020 roku nie odbędzie się Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 130 131 »