Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.10.2019 Zarządzenie Nr 139/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 Zarządzenie nr 132/2019 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Samorządu Osiedlowego Osiedle Jana Kochanowskiego Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 Zarządzenie nr 131/2019 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Napole Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 Zarządzenie nr 133 /2019 w sprawie ustalenia wysokości stypendiów dla uczniów Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 Zarządzenie nr 134/2019 w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 Zarządzenie nr 130/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 14.10.2019 Zarządzenie nr 129/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Zapytanie ofertowe: Regeneracja reaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 października 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w październiku 2019 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.10.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa dróg gminnych (Szychowo, Zapluskowęsy), gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.10.2019 Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wydania decyzji Nr 38/2019, znak: WIR.II.746.1.7.2019.BG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie linii kablowych SN wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach nr ewid.: – 338/6, 338/2, 338/3, obręb 0009 Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie (linia kolejowa nr 353 relacji Poznań Wschód – Skandawa km 158,5 – 158,6), – 26, 48, obręb 0002 Kowalewo Pomorskie (linia kolejowa nr 209 relacji Kowalewo Pomorskie – Bydgoszcz Wschód km 49,1 – 49,2) Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zapytanie ofertowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2019/2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Godziny rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 13 października 2019r. Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Uchwała nr X/90/19 w sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie niezwłocznego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Uchwała nr X/89/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Uchwała nr X/88/19 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2022” Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Uchwała nr X/87/19 w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Uchwała nr X/86/19 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 114 115 »