Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 46/2020 w sprawie form i specjalności kształcenia nauczycieli oraz kryteriów dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie Nr 37/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie nieruchomości w dzierżawę Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 44/2020 w sprawie przedstawienia informacji o wysokości umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych w spłacie należności w 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenia nr 43/2020 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenia nr 42/2020 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 41/2020 w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie nr 39/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Remizo-świetlicy w Chełmońcu Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Informacja o Komisjach Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzenie nr 26/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Remizo-świetlicy w Srebrnikach Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 300/30 położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 20.04.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (cześć działki nr 173 – Wielkie Rychnowo, cz. dz. nr 11/12 – 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, cz. dz. nr 11/12 – 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, działka nr 51/1 – 01 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzenie nr 38/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzenie nr 34/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Obwieszczenie z dnia 15.04.2020r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia postanowieniem z dnia 15.04.2020r. sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/2019 z dnia 13.05.2019 r. dla inwestycji polegającej budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV Kowalewo Pomorskie – Chełmża oraz odgałęzienia w kierunku stacji Rychnowo 14 CONKRET Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie wysokości nagród w konkursie „Przywracamy urok naszej gminie” przeprowadzonym w 2019 r. dla gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie wysokości nagród w poszczególnych kategoriach w konkursie „Piękna Gmina”, przeprowadzonym w 2019 r. dla gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie nr 24/2020 w sprawie wysokości nagród w konkursie „Na najpiękniejszą iluminację świątecznonoworoczną” przeprowadzonym dla gminy Kowalewo Pomorskie w edycji 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 17.04.2020 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 16.04.2020 Zarządzenie Nr 49/2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemii choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 130 131 »