Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 31.10.2018 Oświadczenie majątkowe p. Wojciecha Małkiewicza z dnia 25.04.2018r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2018 Oświadczenie majątkowe p. Wiesława Kraśniewskiego z dnia 24.04.2018r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2018 Oświadczenie majątkowe p. Tomasza Matusewicza z dnia 25.04.2018r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2018 Oświadczenie majątkowe p. Stanisława Kaznowskiego z dnia 04.04.2018r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2018 Oświadczenie majątkowe p. Roberta Bejgier z dnia 30.04.2018r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2018 Oświadczenie majątkowe p. Michała Kafczyńskiego z dnia 23.04.2018r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2018 Oświadczenie majątkowe p. Marii Wiśniewskiej-Staszak z dnia 12.04.2018r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2018 Oświadczenie majątkowe p. Marcina Dunajskiego z dnia 22.04.2018r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2018 Oświadczenie majątkowe p. Małgorzaty Szczepańskiej-Zillmann z dnia 26.04.2018r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2018 Oświadczenie majątkowe p. Justyny Wontorowskiej z dnia 30.04.2018r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2018 Oświadczenie majątkowe p. Jolanty Wypych z dnia 22.04.2018r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2018 Oświadczenie majątkowe p. Jerzego Koralewskiego z dnia 28.04.2018r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2018 Oświadczenie majątkowe p. Aliny Waśko z dnia 20.04.2018r. Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskie (gm. Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „TUR” w Toruniu, daty: 03.11.2018-23.02.2019) Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „OSA” w Toruniu, daty: 03.11.2018-09.02.2018) Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2018r. Szczegóły
Przetargi 29.10.2018 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (dz. nr 30/4, 01 Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Przetargi 26.10.2018 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie (dz. nr 237/4, 04 Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu” Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 84 85 »