Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „BAŻANT”) Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w listopadzie 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 30.10.2019 Zarządzenie nr 147 /2019 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. dot. wniesionych odwołań od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 9/2019 wydanej w dniu 3 października 2019 r., znak: WIR.V.7820.37.2018.KS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554″ Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „TUR”) Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „GRZYWACZ”) Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Wniosek nr 1 z dnia 23.10.2019r. o zainstalowanie oświetlenia ulicznego przy ulicach Konwaliowej i Narcyzowej Szczegóły
Akty prawne 24.10.2019 Zarządzenie nr 146 /2019 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie nr 149/2017 z dnia 10.11.2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 24.10.2019 Zarządzenie Nr 138/2019 w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Projekty uchwał XI sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie nr 235 „OSA” w Toruniu) Szczegóły
Akty prawne 22.10.2019 Zarządzenie Nr 128/2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 11/2011 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Akty prawne 22.10.2019 Zarządzenie Nr 141/2019 w sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 XI Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Zawiadomienie: … w dniu 22.10.2019 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.24.2019 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Zmianie sposobu użytkowania istniejących 3 hal wraz z utworzeniem zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i punktu skupu złomu na terenach działek nr 54/1, 54/3, 54/7 obręb 21 Wielka Łąka” Szczegóły
Przetargi 17.10.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO JELCZ nr rejestracyjny TOB 432G Szczegóły
Przetargi 17.10.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A15 nr rejestracyjny CGD 67NV Szczegóły
Przetargi 17.10.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A15 nr rejestracyjny TOE 136G Szczegóły
Przetargi 17.10.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A156 B nr rejestracyjny CGD 30RH Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 114 115 »