Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 06.07.2018 B U R M I S T R Z MIASTA KOWALEWO POMORSKIE działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Sierakowo, Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 Zarządzenie nr 106/2018 w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosku i dokumentacji nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 02.07.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 104/8, obręb ewidencyjny Wielka Łąka) Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 Zarządzenie Nr 96/2018 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 Zarządzenie Nr 95/2018 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 Zarządzenie Nr 97/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 Zarządzenie nr 98/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110126C relacji Martyniec – Sierakowo” Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór – gr. gminy – Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 02.07.2018 Projekty uchwał XXXIV sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 Zarządzenie Nr 103/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 Zarządzenie Nr 105/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 Zarządzenie Nr 104/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 649 Pluskowęsy –Mlewo –Sierakowo na odcinku od km 6+961 do km 14+904 oraz drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo –Sierakowo –Kowalewo Pomorskie –Golub-Dobrzyń –Kikół na odcinku od km 3+830 do km 5+650, łączna długość 9,763 km” Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: prace remontowo-adaptacyjne w zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej – świetlicy w Kowalewie Pomorskim ul. Klonowa na przedszkole” (drugi nabór) Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 OBWIESZCZENIE CRiS NR 3/2018 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 25.06.2018 roku w sprawie zmian godzin funkcjonowania Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 Zarządzenie nr 94/2018 w sprawie przeprowadzenia konkursu „Na Witacza Dożynkowego” Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.06.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 74 75 »