Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.06.2021 Zarządzenie nr 61/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 02.06.2021 Raport o stanie Gminy Kowalewo Pomorskie za rok 2020 Szczegóły
Artykuł 01.06.2021 Zawiadomienie o wydaniu decyzji – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomo ści informację, że w dniu 01.06.2021r. została wydana decyzja znak OŚRIEG.6220.4.2020 określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko dobrzyński, województwo kujawsko pomorskie.” Szczegóły
Artykuł 01.06.2021 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.4.2020 z dnia 01.06.2021 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie.” Szczegóły
Akty prawne 01.06.2021 Zarządzenie nr 56/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 01.06.2021 OBWIESZCZENIE Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego (zakończone zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Orzechowo”, o mocy do 55 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie) Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 58 obręb Frydrychowo gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie ” Szczegóły
Artykuł 28.05.2021 Obwieszczenie: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 33/1 obręb Frydrychowo gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 28.05.2021 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA w Kowalewie Pomorskim z dnia 27.05.2021 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr 52/7 04 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Akty prawne 26.05.2021 Zarządzenie nr 57/2021 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr geod. 52/7, położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 25.05.2021 OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie z/s ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, pełnomocnik PSBUD Piotr Świrzyński, Wałdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziądz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – realizacja inwestycji na działkach nr geod. 267/20 oraz 267/17 położonych w obrębie ewidencyjnych Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 25.05.2021 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji -Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.5.2021 z dnia 25.05.2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Frydrychowo o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 35/1 w obrębie Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 25.05.2021 Zawiadomienie o wydaniu decyzji- Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomo ści informację, że w dniu 25.05.2021r. została wydana decyzja znak OŚRIEG.6220.5.2021 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Fr ydrychowo o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 35/1 w obrębie Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 24.05.2021 Zarządzenie nr 88/2020 w sprawie określenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 roku Szczegóły
Artykuł 21.05.2021 Projekty uchwał XXX sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 21.05.2021 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Sierakowo”, o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie oraz magazynu energii” Szczegóły
Artykuł 21.05.2021 XXX Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 OBWIESZCZENIE: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.32.2019 z dnia 30.04.2020 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi” Szczegóły
Akty prawne 20.05.2021 Zarządzenie nr 16/2021 w sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2021 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 169 170 »