Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.11.2017 Zarządzenie Nr 148/2017 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Szczegóły
Akty prawne 13.11.2017 Zarządzenie Nr 141/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Zapytanie ofertowe: ocieplenie ścian budynku OSP Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w m. Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych, realizacja inwestycji na działkach nr geodez. 29/1, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10 i 101 położonych w obrębie ewidencyjnym Pruska Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 09.11.2017 Zarządzenie Nr 146/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 Zarządzenie Nr 142/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ESKULAP ” z/s w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Zarządzenie Nr 145/2017 w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do dokonania analizy formalnej wniosku i dokumentacji nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Zarządzenie Nr 144/2017 w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Zarządzenie Nr 143/2017 w sprawie ustalenia wysokości stypendiów dla uczniów Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2017 Oświadczenie majątkowe p. Jolanty Doroty Wypych z dnia 19.04.2017r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2017 Oświadczenie majątkowe p. Justyny Anny Wontorowskiej z dnia 28.04.2017r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2017 Oświadczenie majątkowe p. Marii Jolanty Wiśniewskiej – Staszak z dnia 21.04.2017r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2017 Oświadczenie majątkowe p. Aliny Waśko z dnia 27.04.2017r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2017 Oświadczenie majątkowe p. Małgorzaty Ingi Szczepańskiej-Zillmann z dnia 27.04.2017r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2017 Oświadczenie majątkowe p. Marcina Sawickiego z dnia 10.02.2017r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2017 Oświadczenie majątkowe p. Jerzego Jana Orłowskiego z dnia 05.04.2017r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2017 Oświadczenie majątkowe p. Tomasza Franciszka Matusewicza z dnia 28.04.2017r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2017 Oświadczenie majątkowe p. Wojciecha Małkiewicza z dnia 25.04.2017r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2017 Oświadczenie majątkowe p. Jarosława Lewandowskiego a dnia 26.04.2017r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.10.2017 Oświadczenie majątkowe p. Wiesława Marka Kraśniewskiego z dnia 24.04.2017r. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 56 57 »