Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.07.2020 Zarządzenie nr 66/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 10 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku” Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Zarządzenie nr 64/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Ogłoszenie – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Zapluskowęsy – realizacja inwestycji na działkach o numerach ewid. 246/2, 363/3, 240 obręb ewidencyjny Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Zarządzenie nr 80/2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 88/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Zarządzenie nr 79/2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Zarządzenie nr 78/2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Zarządzenie nr 77/2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Zarządzenie nr 76/2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Zarządzenie nr 75/2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Szczegóły
Akty prawne 01.07.2020 Zarządzenie nr 52/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia 193/2018 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 17 grudnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o kandydatach wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE DNIA 12 LIPCA 2020 R. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA DNIA 12 LIPCA 2020 R. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA DNIA 12 LIPCA 2020 R. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW PONOWNE GŁOSOWANIE W DNIU 12 LIPCA 2020 R. Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.06.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Rychnowie Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.6.2020 z dnia 26.06.2020r umarzającej postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 171/8 (obręb 0018) w miejscowości Srebrniki, Gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Informacja o rozpoczęciu pracy przez obwodowe komisje wyborcze w Wyborach Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 136 137 »