Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.10.2018 Zarządzenie nr 145/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9 Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5 Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27.09.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (części działki nr 101/4, Chełmonie) Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak OŚRiEG.6220.6.2018 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ”Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 37 ( obręb 0005) w miejscowości Elzanowo, Gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kowalewie Pomorskim o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak OŚRiEG.6220.8.2018 zmieniająca ostateczną decyzję Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.4.2018 z dnia 08.06.2018r. umarzającą postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie dróg wojewódzkich polegających na budowie dróg dla rowerów w ramach „Poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.09.2018 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 25.09.2018 Zarządzenie nr 152/2018 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Techniczno -Inwestycyjnym i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Projekty uchwał XXXVII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Zapytanie ofertowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2018/2019 r. Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 24 września 2018 r. – losowanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 XXXVII Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 OBWIESZCZENIE: wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN, budowy słupowej stacji transformatorowej, budowy linii kablowej nN dla zasilania w energię działek nr geod. 226/21, 226/22, 226/23 oraz 226/24 w m. Zapluskowęsy, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 226/8, 226/14, 226/21, 226/22, 226/23 i 226/24, obr. ewid. Frydrychowo Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Przetargi 19.09.2018 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmonie (nr dz. 60) Szczegóły
Przetargi 19.09.2018 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Sierakowo (nr dz. 88/2 i 87/2) Szczegóły
« 1 2 3 4 5 80 81 »