Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 20.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody we wsi Piątkowo” Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” Szczegóły
Akty prawne 20.07.2018 Zarządzenie nr 84/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 20.07.2018 Zarządzenie nr 101/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 20.07.2018 Zarządzenie nr 107/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 20.07.2018 Zarządzenie nr 108/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 UCHWAŁA NR XXXIV/305/18 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 5 lipca 2018 r w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2106C w m. Wielka Łąka” Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 UCHWAŁA NR XXXIV/304/18 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/117/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 UCHWAŁA NR XXXIV/303/18 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/187/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 UCHWAŁA NR XXXIV/302/18 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 UCHWAŁA Nr XXXIV/301/18 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029 Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA w Kowalewie Pomorskim z dnia 09.07.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 Zaproszenie do składania ofert: Montaż i wymiana elementów przyłącza wodociągowego i instalacji sanitarnej na Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Zakup i montaż klimatyzatorów sufitowych kasetonowych (ogrzewająco – chłodzących) w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipienica. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Rewitalizacja centrum wsi w Srebrnikach poprzez modernizację remizo – świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno– szkoleniowe” Szczegóły
Przetargi 06.07.2018 BURMISTRZ MIASTA Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Przetargi 06.07.2018 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmonie, Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Przetargi 06.07.2018 B U R M I S T R Z M I A S T A KOWALEWO POMORSKIE działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Przetargi 06.07.2018 B U R M I S T R Z M I A S T A KOWALEWO POMORSKIE działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
« 1 2 3 4 5 74 75 »