Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.12.2018 Zarządzenia Nr 195/2018 w sprawie określenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 28.12.2018 Zarządzenie Nr 194/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 28.12.2018 Zarządzenie 190/2018 w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Projekty uchwał III sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 20.12.2018 Interpelacja z dnia 17.12.2018r. dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Jana Pawła II i na ul. Strażackiej Szczegóły
Artykuł 20.12.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg dojazdowych – ul. 1 Maja” – II etap na dz. geod. nr 118, obręb III miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 Zarządzenie nr 193/2018 w sprawie przyznania ryczałtów na rok 2019 dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 20.12.2018 III Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Protokół z przebiegu konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. nalata2014-2020” Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Sprawozdanie z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji udzielonej z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zaproszenie do składania ofert: analiza wody obiegowej c.o. w kotłowniach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Petycja TIiGG.152.2.2018 Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Protokół z dnia 12 grudnia 2018 r. z przebiegu konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Zaproszenie do składania ofert: dostawa roślin, kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat, donic i dywanów kwiatowych wg wykazu. Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz zapewnienia im tymczasowej opieki Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Zapytanie ofertowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja gospodarki osadowej I etap” Szczegóły
Artykuł 11.12.2018 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 10.12.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (działka nr 129, Napole) Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.12.2018 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie Instalacji Fotowoltaicznej o mocy do 4 x 1,0 MW na powierzchni większej niż 1 ha, zlokalizowanej na działce o nr. ewid. 304 w miejscowości Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Zapytanie ofertowe: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi u trojga dorosłych i trojga dzieci Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług komunalnych w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
« 1 2 3 4 5 89 90 »