Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.11.2019 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w grudniu 2019 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.11.2019 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.11.2019 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.11.2019 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: Przygotowywanie, dostarczanie oraz wydanie gorących posiłków dla uczniów z rodzin kwalifikujących się do pomocy społecznej w szkołach z terenu gminy Kowalewo Pomorskie oraz dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania Szczegóły
Akty prawne 27.11.2019 Zarządzenie Nr 157/2019 w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 27.11.2019 Zarządzenie Nr 156/2019 w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 27.11.2019 Zarządzenie Nr 136/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych (Szychowo, Zapluskowęsy), gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 27.11.2019 Zarządzenie nr 153/2019 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
Akty prawne 26.11.2019 Zarządzenie nr 144/2019 w sprawie stawek za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 26.11.2019 Zarządzenie nr 154/2019 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 26.11.2019 Zarządzenie nr 55/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Przebudowę drogi gminnej na dz. nr 105/11 w m. Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 26.11.2019 Zarządzenie Nr 93/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór – gr. gminy – Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 26.11.2019 Zarządzenie Nr 73/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę dróg dojazdowych ul. 1 Maja Szczegóły
Akty prawne 26.11.2019 Zarządzenie Nr 72/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę dróg dojazdowych ul. 1 Maja Szczegóły
Akty prawne 26.11.2019 Zarządzenie Nr 65/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Projekty uchwał XII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 XII Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 Zarządzenie nr 159/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 117 118 »