Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.10.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: w dniu 04.10.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.14.2019 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie Farmy Fotowoltaicznej SIERAKOWO I o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 170 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Akty prawne 04.10.2019 Zarządzenie Nr 127/2019 w sprawie przyjęcia Raportu z podjętych działań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie w latach 2016-2018 Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Wniosek nr 2 z dnia 23.09.2019r. w sprawie utworzenia miejsca parkingowego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Wniosek nr 1 z dnia 23.09.2019r. o budowę progów zwalniających na drodze wewnętrznej przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: że w dniu 30.09.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.15.2019 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej SIERAKOWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,10 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 311 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12, 13 Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Postanowienie 215/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 INFORMACJA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA 13 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót dekarskich w zakresie likwidacji zacieków na skrajnych wiązarach drewnianych oraz krawędziach płyt sufitu podwieszanego pływalni przy ul. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Przetargi 23.09.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO JELCZ nr rejestracyjny TOB 432G Szczegóły
Przetargi 23.09.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A15 nr rejestracyjny CGD 67NV Szczegóły
Przetargi 23.09.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A15 nr rejestracyjny TOE 136G Szczegóły
Przetargi 23.09.2019 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A156 B nr rejestracyjny CGD 30RH Szczegóły
Akty prawne 23.09.2019 Zarządzenie Nr 125/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze I przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 X Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Projekty uchwał X sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 Zarządzenie Nr 124/ 2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczegóły
« 1 2 3 4 110 111 »