Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.05.2015 Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy. Szczegóły
Akty prawne 05.05.2015 Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę drogi osiedlowej, położonej na dz. geod. nr 169/1, 395, 396, 404, 224/4, 224/3 w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie wraz z przebudową dwóch wjazdów na drogę powiatową. Szczegóły
Akty prawne 05.05.2015 Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie stawek za wynajem remizo-świetlic, świetlic oraz wiejskich domów kultury na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 30.04.2015 Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 30.04.2015 roku w sprawie form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli i kryteriów dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 30.04.2015 Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 28.04.2015 Zarządzenie Nr 50/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego Szczegóły
Akty prawne 28.04.2015 Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych Szczegóły
Akty prawne 28.04.2015 Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 27.04.2015 Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne. Szczegóły
Akty prawne 21.04.2015 Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 20.04.2015 Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Akty prawne 15.04.2015 Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 15.04.2015 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za dodatkowe usługi dostępne na pływalni w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
Akty prawne 10.04.2015 Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 03.04.2015 Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 03.04.2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości oznaczonych nr geod. 38/6, położonych w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 03.04.2015 Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 03.04.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 31.03.2015 Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 31.03.2015 Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 31.03.2015 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 31.03.2015 Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 31.03.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1/3 etatu Archiwisty Zakładowego i 2/3 etatu Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o wysokości umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych w spłacie należności w 2014 r. Szczegóły
« 1 2 179 180 181 182 183 184 185 »