Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 18.08.2015 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 91/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 90/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 10.08.2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw i samorządów osiedlowych z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie dotyczących treści projektów statutów sołectw i samorządów osiedlowych. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 31.07.2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na: 1. Budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 (prawa strona w kierunku Kowalewa Pomorskiego) przez wieś Piątkowo i Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie. 2. Budowę ścieżki pieszo-rowerowej we Frydrychowie. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27.07.2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ,,Wykonanie nowych i/lub modernizacja starych placów zabaw wraz z położeniem bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenia na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie,, Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27.07.2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ,,Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu i mebli na potrzeby modernizacji oddziałów przedszkolnych w Gminie Kowalewo Pomorskie w ramach projektu ,,Przedszkole przy szkole Gmina Kowalewo Pomorskie,, Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie nr 84/2015 z dn. 27.07.2015 w sprawie: przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie nr 83/2015 z dnia 27.07.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wykonanie nowych i/lub modernizacja starych placów zabaw wraz z położeniem bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenia na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie nr 82/2015 z dnia 27.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu i mebli na potrzeby modernizacji oddziałów przedszkolnych w Gminie Kowalewo Pomorskie w ramach projektu „Przedszkole przy szkole Gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 24.07.2015 Zarządzenie Nr 81/2015 z dnia 24.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli Gminy Kowalewo Pomorskie ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji. Szczegóły
Akty prawne 24.07.2015 Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 24.07.2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
Akty prawne 20.07.2015 Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na pomoc finansową uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – ,,Wyprawka szkolna,, dla uczniów szkół położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 16.07.2015 Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2015 Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 03.07.2015 Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 03.07.2015 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące Szczegóły
Akty prawne 02.07.2015 Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 02/07/2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2020. Szczegóły
Akty prawne 02.07.2015 Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 02.07.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2015 Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016,, Szczegóły
« 1 2 177 178 179 180 181 184 185 »