Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2015 Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 27.04.2015 Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne. Szczegóły
Akty prawne 21.04.2015 Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 20.04.2015 Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Akty prawne 15.04.2015 Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 15.04.2015 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za dodatkowe usługi dostępne na pływalni w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
Akty prawne 10.04.2015 Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 03.04.2015 Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 03.04.2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości oznaczonych nr geod. 38/6, położonych w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 03.04.2015 Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 03.04.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 31.03.2015 Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 31.03.2015 Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 31.03.2015 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 31.03.2015 Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 31.03.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1/3 etatu Archiwisty Zakładowego i 2/3 etatu Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o wysokości umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych w spłacie należności w 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 27.03.2015 Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 27 marca 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 20.03.2015 Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 20.03.2015r. w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy 1/3 etatu Archiwisty Zakładowego i 2/3 etatu Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
Akty prawne 16.03.2015 Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 16.03.2015r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu Szczegóły
Akty prawne 12.03.2015 Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 12 marca 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/32/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Szczegóły
« 1 2 175 176 177 178 179 180 181 »