Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.01.2015 Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 23.01.2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,,Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Sierakowo Gmina Kowalewo Pomorskie,, Szczegóły
Akty prawne 21.01.2015 Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 21.01.2015 roku w sprawie nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 39/2, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie w ramach kompensacji za użyczenie pomieszczenia archiwum zlokalizowanego w budynku przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 21.01.2015 Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 21.01.2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 21.01.2015 Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 21.01.2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 14.01.2015 Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 13.01.2015 Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Konkursu Fotograficznego ,,Czy czujesz ducha Świąt Bożego Narodzenia,, Szczegóły
Akty prawne 12.01.2015 Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 02.01.2015 Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie: zapewnienia osobie wykonującej prace społecznie-użyteczne na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za zakup środków higieny osobistej i herbaty Szczegóły
Akty prawne 19.12.2014 Uchwała Nr IV/17/14 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Szczegóły
Akty prawne 19.12.2014 Uchwała Nr IV/16/14 w sprawie budżetu na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 19.12.2014 Uchwała Nr IV/15/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 12.12.2014 Uchwała Nr III/14/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 12.12.2014 Uchwała Nr III/13/14 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 12.12.2014 Uchwała Nr III/12/14 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Szczegóły
Akty prawne 12.12.2014 Uchwała Nr III/11/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. Szczegóły
Akty prawne 12.12.2014 Uchwała Nr III/10/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 05.12.2014 Uchwała Nr II/9/14 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2014 Uchwała Nr II/8/14 w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 05.12.2014 Uchwała Nr II/7/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy celem obniżenia podatku rolnego na 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2014 Uchwała Nr II/6/14 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. Szczegóły
« 1 2 167 168 169 170 »