Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.01.2015 Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Konkursu Fotograficznego ,,Czy czujesz ducha Świąt Bożego Narodzenia,, Szczegóły
Akty prawne 12.01.2015 Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 02.01.2015 Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie: zapewnienia osobie wykonującej prace społecznie-użyteczne na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za zakup środków higieny osobistej i herbaty Szczegóły
Akty prawne 19.12.2014 Uchwała Nr IV/17/14 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Szczegóły
Akty prawne 19.12.2014 Uchwała Nr IV/16/14 w sprawie budżetu na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 19.12.2014 Uchwała Nr IV/15/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 12.12.2014 Uchwała Nr III/14/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 12.12.2014 Uchwała Nr III/13/14 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 12.12.2014 Uchwała Nr III/12/14 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Szczegóły
Akty prawne 12.12.2014 Uchwała Nr III/11/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. Szczegóły
Akty prawne 12.12.2014 Uchwała Nr III/10/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 05.12.2014 Uchwała Nr II/9/14 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2014 Uchwała Nr II/8/14 w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 05.12.2014 Uchwała Nr II/7/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy celem obniżenia podatku rolnego na 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2014 Uchwała Nr II/6/14 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 Uchwała Nr I/5/14 w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwie Pruska Łąka. Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 Uchwała Nr I/4/14 w sprawie ustalenia ilości i przedmiotu działania stałych komisji rady Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 Uchwała Nr I/3/14 w sprawie wyboru Sekretarza Rady Miejskiej. Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 Uchwała Nr I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. Szczegóły
Akty prawne 01.12.2014 Uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Szczegóły
« 1 2 145 146 147 »