Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.02.2015 Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 16.02.2015 Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego na ,,Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu,, Szczegóły
Akty prawne 11.02.2015 Zarządzenie Nr 21/2015 W sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego na ,,Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.03.2015 do 31.08.2016 roku,, Szczegóły
Akty prawne 10.02.2015 Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 10.02.2015 w sprawie ustalenia ,,Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim,, Szczegóły
Akty prawne 10.02.2015 Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 10.02.2015 roku w sprawie wysokości nagród za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnień w konkursie ,,Na najpiękniejszą iluminację świąteczno – noworoczną,, przeprowadzonym przez Gminę Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 09.02.2015 Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 09.02.2015r. w sprawie powołania zespołu ds organizacji Dożynek Wojewódzkich w Kowalewie Pomorskim w 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 04.02.2015 Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 03.02.2015 Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 03 lutego 2015r. w sprawie powołania komisji oceniającej złożone oferty w konkursie otwartym na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2015. Szczegóły
Akty prawne 02.02.2015 Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 02.02.2015 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej na ,,Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu,, Szczegóły
Akty prawne 30.01.2015 Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 30.01.2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 30.01.2015 Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim oraz dla podległych jednostek organizacyjnych Szczegóły
Akty prawne 30.01.2015 Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 30.01.2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości oznaczonych nr geod. 43/1 i 43/3, położonych w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 27.01.2015 Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 27.01.2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania planu zamierzeń gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2014 – 2018 Szczegóły
Akty prawne 27.01.2015 Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dodatkowe usługi dostępne na pływalni w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 26.01.2015 Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 26.01.2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie szerokopasmowego Internetu dla 150 gospodarstw domowych oraz dla 11 zestawów komputerowych znajdujących się w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 23.01.2015 Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 23.01.2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: ,,Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową miejsc parkingowych w miejscowości Sierakowo Gmina Kowalewo Pomorskie,, Szczegóły
Akty prawne 21.01.2015 Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 21.01.2015 roku w sprawie nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr geod. 39/2, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie w ramach kompensacji za użyczenie pomieszczenia archiwum zlokalizowanego w budynku przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 21.01.2015 Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 21.01.2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 21.01.2015 Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 21.01.2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 14.01.2015 Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
« 1 2 144 145 146 147 »