Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.04.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE: W dniach od 2 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Artykuł 21.04.2017 Informacja: W dniach od 02 maja 2017 r. do dnia 05 czerwca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Przetargi 21.04.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 196 w miejscowości Frydrychowo Szczegóły
Przetargi 21.04.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 50 w miejscowości Elzanowo Szczegóły
Przetargi 21.04.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 42 w miejscowości Mlewiec Szczegóły
Przetargi 20.04.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 72 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 01 Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 18.04.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 146, Bielsk) Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Projekty uchwał XXII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 12.04.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 11/12, cz. dz. nr 43/3 – 02 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) ) Szczegóły
Przetargi 12.04.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Pluskowęsy, Gmina Kowalewo Pomorskie. Pierwszy przetarg, który odbył się 10.03.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym (dz. nr 91) Szczegóły
Przetargi 10.04.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Srebrniki, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 76) Szczegóły
Przetargi 10.04.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 342/2) Szczegóły
Akty prawne 10.04.2017 Zarządzenie Nr 46 w sprawie przeprowadzenia konkursu plastycznego pt. „Nasi dzielni strażacy” Szczegóły
Przetargi 07.04.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 160/2 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 03 Szczegóły
Artykuł 06.04.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami formalno-prawnymi oraz studium wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim” Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.04.2017 Zakup i transport kamienia wapiennego o frakcji 0 – 31,5 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich oraz frakcji 0 – 63 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich, w ilości ok. 5.000 ton z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pom. Szczegóły
« 1 2 141 142 143 144 145 180 181 »