Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.05.2017 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Przetargi 24.05.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany (nr dz. 339/4) Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.05.2017 Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ratownictwa wodnego na Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia ul. Jana Pawła II 2a w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.05.2017 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie „Adaptacji istniejącego budynku położonego w Kowalewie Pom. przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby urzędu miejskiego oraz przedszkola” z uwzględnieniem kosztów nadzoru autorskiego Szczegóły
Przetargi 23.05.2017 Informacja o omyłkowym zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Szczegóły
Przetargi 23.05.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany (nr dz. 364) Szczegóły
Przetargi 23.05.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany (nr dz. 339/1) Szczegóły
Akty prawne 22.05.2017 Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Informacja opublikowana na podstawie ustawy o systemie oświaty Szczegóły
Akty prawne 22.05.2017 Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Przetargi 22.05.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 187 w miejscowości Sierakowo Szczegóły
Przetargi 22.05.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 31/2 w miejscowości Szewa Szczegóły
Przetargi 19.05.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany ( dz. nr 362) Szczegóły
Przetargi 19.05.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Bielsk (dz. nr 20/1) Szczegóły
Przetargi 19.05.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Pluskowęsy (nr dz. 74/2) Szczegóły
Akty prawne 19.05.2017 Zarządzenie Nr 66/2017 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 19.05.2017 Zarządzenie Nr 65/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 17.05.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Referacie Finansowym Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOWALEWO POMORSKIE Szczegóły
« 1 2 138 139 140 141 142 180 181 »