Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 125a/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 125/2015 z dnia 01.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbę punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 124/2015 z dnia 01.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 123/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 122/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 121/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 120/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2016 oraz projektu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 119/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 118/2015 z dnia 04.11.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu nauki pływania na Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 117/2015 z dnia 04.11.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na dodatkowe usługi dostępne na pływalni w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 116/2015 z dnia 03 listopada 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 115/2015 z dnia 26.10.2015 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 114/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 113/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątkowe na okres trzech lat mienia należącego do Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek podległych. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątkowe na okres trzech lat mienia należącego do Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek podległych. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 112/2015 z dnia 23 października 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 111/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów dla uczniów. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 109/2015 z dnia 15 października 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 108/2015 z dnia 7 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr 107/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych. Szczegóły
« 1 2 128 129 130 131 132 137 138 »