Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/24/15 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/23/15 w sprawie zmieniająca uchwały: 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. nr VII/67/03 w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych, 2) z dnia 10 czerwca 2011 r. nr VI/49/11 w sprawie podziału sołectwa Kiełpiny na sołectwo Kiełpiny i sołectwo Piątkowo. Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/22/15 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/21/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kowalewo Pomorskie środków stanowiących fundusz sołecki Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/20/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020. Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/19/15 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Uchwała Nr V/18/15 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 11.03.2015 Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Kowalewo Pomorskie we Wspólnotach Mieszkaniowych Szczegóły
Akty prawne 06.03.2015 Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 06.03.2015 r. w sprawie wysokości nagród w konkursie ,,Przywracamy urok naszej gminie,, przeprowadzonym w 2014 r. dla gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 06.03.2015 Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 06.03. 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech Szczegóły
Akty prawne 06.03.2015 Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 06.03.2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości zajmowanych na miejską i wiejską sieć wodociągową wraz z przyłączami, stacjami uzdatniania wody w Piątkowie, Marianach i Wielkiej Łące oraz sieć kanalizacyjną wraz z oczyszczalniami w Piątkowie i Wielkiej Łące. Szczegóły
Akty prawne 26.02.2015 Zarządzenie Nr 25a/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/2014 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 października 2014 roku roku w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z pływalni w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
Akty prawne 20.02.2015 Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 19.02.2015 Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Szczegóły
Akty prawne 17.02.2015 Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 16.02.2015 Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego na ,,Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu,, Szczegóły
Akty prawne 11.02.2015 Zarządzenie Nr 21/2015 W sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego na ,,Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.03.2015 do 31.08.2016 roku,, Szczegóły
Akty prawne 10.02.2015 Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 10.02.2015 w sprawie ustalenia ,,Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim,, Szczegóły
Akty prawne 10.02.2015 Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 10.02.2015 roku w sprawie wysokości nagród za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnień w konkursie ,,Na najpiękniejszą iluminację świąteczno – noworoczną,, przeprowadzonym przez Gminę Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 09.02.2015 Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 09.02.2015r. w sprawie powołania zespołu ds organizacji Dożynek Wojewódzkich w Kowalewie Pomorskim w 2015 roku Szczegóły
« 1 2 123 124 125 126 127 »