Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 20.01.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie na rok szkolny 2016/2017 Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zmian do planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 04.01.2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 13 /2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Kowalewo Pomorskie lokali, które wynajmowane będą jako lokale socjalne. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 133/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 132/2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 131/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 130/2015 z dnia 23.12.2015 r. w sprawie: wysokości dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, dodatku motywacyjnego oraz dodatku mieszkaniowego dla dyrektorów,wicedyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 129/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przyznania ryczałtów na rok 2016 dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 128/2015 z dnia 11.12.2015 w sprawie upoważnienia do wykonywania zadań z zakresu realizacji przyznawania ,,Karty Dużej Rodziny,, Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 127/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 126/2015 z dnia 03/12/2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023 Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 125a/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 125/2015 z dnia 01.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbę punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 124/2015 z dnia 01.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 123/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 122/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2014-2020. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 Zarządzenie Nr 121/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
« 1 2 121 122 123 124 125 130 131 »