Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.03.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE – ZMIANA OGŁOSZENIA: Opracowanie studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną i kosztorysem dla projektu pn. „Modernizacja gospodarki osadowej I etap” Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Zaproszenie do składania ofert: usługi kominiarskie Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Zapytanie ofertowe: Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i budynku stajni – wozowni przy ul. Plac Wolności 1 Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Zapytanie ofertowe: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Modernizacja gospodarki osadowej I etap” Szczegóły
Przetargi 27.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Pluskowęsy Gmina Kowalewo Pomorskie (dz. nr 118/4) Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na marzec 2017 roku Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Ogłoszenie Burmistrza z dnia 23.02.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Przetargi 24.02.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 38/6 o powierzchni łącznej 18,40 m2 – z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przeznaczony do zaspokajania potrzeb dzierżawcy i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych, bez prawa zabudowy Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest: bezgotówkowy zakup oleju napędowego w ilości 15 000 litrów i benzyny bezołowiowej 95 w ilości 1 800 litrów na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Zamawiający wymaga, aby w okresie zimowym Wykonawca na stacji paliw dysponował olejem Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Kowalewo Pomorskie we Wspólnotach Mieszkaniowych Szczegóły
Artykuł 21.02.2017 Zaproszenie do składania ofert: „Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie deratyzacji na posesjach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. oraz na bazie zakładu” Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX/184/17 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX/183/17 w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec – Wielka Łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083″ Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX/182/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX/181/17 z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2017-2027 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX/180/17 z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX /179/ 17 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała Nr XX/178/17 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2017 Szczegóły
« 1 2 112 113 114 115 116 146 147 »