Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.01.2017 Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Przetargi 23.01.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 81/1) Szczegóły
Przetargi 23.01.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Srebrniki, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 118) Szczegóły
Przetargi 23.01.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Napole, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 36/4) Szczegóły
Artykuł 20.01.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 19.01.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 105, Kowalewo Pomorskie ul. Plac 700- lecia 11) Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w jednostce pomocniczej Urzędu Miejskiego – sołectwo Srebrniki Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie powołania Komisji do likwidacji pieczęci w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 19.01.2017 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok Szczegóły
Przetargi 17.01.2017 Burmistrz Miasta ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 42/2 o powierzchni łącznej 125,40 m2 – z przeznaczeniem na ogródek przydomowy przeznaczony do zaspokajania potrzeb dzierżawcy i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych, bez prawa zabudowy Szczegóły
Przetargi 17.01.2017 Burmistrz Miasta w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do gruntu, działka oznaczona numerem geod. 97 o pow. 0.1326 ha, położona w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie i prawa własności do budynku z gruntem związanego, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności Szczegóły
Akty prawne 17.01.2017 Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Kowalewo Pomorskie z zakresy wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 Szczegóły
Akty prawne 16.01.2017 Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw przygotowania placówek oświatowy, dla których organem prowadzącym jest gmina Kowalewo Pomorskie, do wdrożenia reformy oświaty Szczegóły
Przetargi 13.01.2017 Burmistrz działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Piątkowo (nr dz. 24/7), Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Przetargi 13.01.2017 Burmistrz działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Napole (nr dz. 30), Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Przetargi 13.01.2017 Burmistrz działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Srebrniki (nr dz. 15), Gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 12.01.2017 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na styczeń 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.01.2017 Zapytanie ofertowe: Zakup środków chemicznych do sprzątania hali basenowej, szatni oraz pozostałych pomieszczeń Centrum Rekreacji i Sportu- PŁYWALNIA w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Marianach” Szczegóły
« 1 2 110 111 112 113 114 141 142 »