Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 10.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 67) Szczegóły
Przetargi 10.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Napole, Gmina Kowalewo Pomorskie (nr dz. 36/5) Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 XX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 09.02.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE: 1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacyjnego (ogrzewająco- chłodzącego) w budynku świetlicy w miejscowości Lipienica Szczegóły
Artykuł 07.02.2017 Obwieszczenie: …wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączem gazu w miejscowości Zapluskowęsy – realizacja inwestycji na działce nr 9 obręb ewidencyjny 01 Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie … Szczegóły
Przetargi 07.02.2017 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY: „Oferta na wynajem lokalu użytkowego w Pluskowęsach” Szczegóły
Przetargi 06.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Mariany, (nr dz. 354) Szczegóły
Przetargi 06.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo (nr dz. 81/2) Szczegóły
Przetargi 06.02.2017 Burmistrz Miasta działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Srebrniki (nr dz. 76) Szczegóły
Artykuł 03.02.2017 Skan uchwały Nr 7/D/2017 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23.01.2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Przetargi 03.02.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 32 w miejscowości Chełmoniec Szczegóły
Akty prawne 03.02.2017 Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 03.02.2017 Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 03.02.2017 Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 03.02.2017 Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 03.02.2017 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na luty 2017 roku Szczegóły
Artykuł 01.02.2017 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 361, Mariany) Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie , Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pom. w imieniu której na mocy pełnomocnictwa z dnia 24.11.2016 r. , znak Or.077.111.2016 działa Aleksandra Jaczun–Dorau reprezentująca Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau , z siedzibą przy ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 Toruń , w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pn: „ Budowa chodnika z Kowalewa Pomorskiego do Zapluskowes” na działkach nr geodez. 9, 17, 16, 8, 5 położonych w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewa Pom. , oraz na działkach nr geodez. 148, 144, 141, 260, 257, 256, 249/4, 240 położonych w obrębie ewidencyjnym Zapluskowesy gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę o wartości mniejszej niż 30.000. EURO na obsługę telefoniczną łączy należących do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Akty prawne 27.01.2017 Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie określenia procedur przekazywania informacji o zaangażowaniu wydatków Szczegóły
« 1 2 109 110 111 112 113 142 143 »