Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/48/15 w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/47/15 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/46/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/45/15 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/44/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/43/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2017. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/42/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/41/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/40/15 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 Uchwała Nr VII/39/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok. Szczegóły
Akty prawne 19.05.2016 Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 11.05.2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach funduszu alimentacyjnego. Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 Zarządzenie nr 49/2016 z dnia 11.05.2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych. Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 Zarządzenie nr 48/2016 z dnia 11.05.2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy Kowalewo Pomorskie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Szczegóły
Akty prawne 17.05.2016 Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości oznaczonej nr geod. 11/12, położonej w 02 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr 34a/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
« 1 2 109 110 111 112 113 121 122 »