Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.05.2017 Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości oznaczonych nr geod. 40/36 oraz 40/37, położonych w obrębie ewidencyjnym Piątkowo Szczegóły
Akty prawne 08.05.2017 Pismo okólne Nr 1 /2016 zmieniające Pismo Okólne Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Szczegóły
Przetargi 05.05.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 42 w miejscowości Mlewiec Szczegóły
Przetargi 05.05.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 160/2 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 03 Szczegóły
Przetargi 05.05.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 50 w miejscowości Elzanowo Szczegóły
Artykuł 05.05.2017 Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2016 roku Szczegóły
Przetargi 05.05.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 196 w miejscowości Frydrychowo Szczegóły
Przetargi 05.05.2017 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działce o nr geod. 187 w miejscowości Sierakowo Szczegóły
Akty prawne 05.05.2017 Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 05.05.2017 Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Akty prawne 05.05.2017 Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie powołania Komisji konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 05.05.2017 Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 04.05.2017 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, wydano decyzję celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji pn: „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu” – realizacja inwestycji na działce nr 1 w obrębie ewidencyjnym 4 miasto Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 02.05.2017 Konsultacje dotyczące zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2017r. Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na maj 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli i kryteriów dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Szczegóły
Przetargi 27.04.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Pruska Łąka, oznaczoną geodezyjnie jako działka 112/14 o powierzchni 0,1050 ha – z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich Szczegóły
Przetargi 27.04.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Pruska Łąka, oznaczoną geodezyjnie jako działka 157/2 o powierzchni 0,3319 ha – z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich Szczegóły
Przetargi 27.04.2017 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Pruska Łąka, oznaczoną geodezyjnie jako działka 159/2 o powierzchni 0,2500 ha – z przeznaczeniem na cele upraw rolnych z zakazem upraw wieloletnich Szczegóły
« 1 2 106 107 108 109 110 146 147 »