Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.06.2016 Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku nieruchomego z Gminnej Ewidencji Zabytków Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 Zarządzenie nr 61/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 1 kwietnia 2016 roku dotyczącego powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 Zarządzenie nr 57/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 17.06.2016 Zarządzenie nr 54/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 15.06.2016 Zarządzenie nr 59/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 14.06.2016 Zarządzenie nr 58/2016 z dnia 09.06. 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Na Witacza Dożynkowego” Szczegóły
Akty prawne 10.06.2016 Zarządzenie nr 56/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości nagród za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach w konkursie „Piękna Gmina” 2015 r., przeprowadzonym dla gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 Uchwała Nr XIV/110/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 02.06.2016 Zarządzenie nr 55/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.06.2016 Oświadczenie majątkowe p. Andrzeja Grabowskiego Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 08.12.2014 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.06.2016 Oświadczenie majątkowe p. Ewy Bąk Sekretarza Gminy z dnia 07.04.2015 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.06.2016 Oświadczenie majątkowe p. Anny Dalke Specjalisty BHP z dnia 27.04.2015 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.06.2016 Oświadczenie majątkowe p. Małgorzaty Dębińskiej Kierownika Referatu Organizacyjnego z dnia 23.03.2015 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.06.2016 Oświadczenie majątkowe p. Magdaleny Gadomskiej Zastępcy Kierownika Referatu TIIGG z dnia 30.06.2015 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.06.2016 Oświadczenie majątkowe p. Magdaleny Górnej Kierownika Referatu Finansowego z dnia 23.04.2015 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.06.2016 Oświadczenie majątkowe p. Edyty Jasińskiej Kierownika Referatu OŚRIEG z dnia 28.04.2015 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.06.2016 Oświadczenie majątkowe p. Joanny Jesionkowskiej Inspektora w Referacie GKIM z dnia 13.03.2015 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.06.2016 Oświadczenie majątkowe p. Marii Kiżewskiej Skarbnika Gminy z dnia 21.04.2015 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.06.2016 Oświadczenie majątkowe p. Bożeny Kliber Kierownika USC i referatu SO z dnia 28.04.2015 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.06.2016 Oświadczenie majątkowe p. Agnieszki Kozłowskiej Inspektora w Referacie SO/USC z dnia 30.04.2015 r. Szczegóły
« 1 2 105 106 107 108 109 123 124 »