OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Pomorskim

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalewie Pomorskim
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 16.07.2019
  • Data składania ofert 25.07.2019
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 25.07.2019
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim ul. Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
  • Numer UZP/TED 574128-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian