Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Kowalewo Pomorskie
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 08.03.2018
  • Data składania ofert 16.03.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 16.03.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie biuro nr 2 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 528045-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian