OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Kowalewo Pomorskie
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 08.04.2020
  • Data składania ofert 17.04.2020
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 17.04.2020
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, biuro nr 3 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 530138-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian