OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Kowalewo Pomorskie
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 06.03.2019
  • Data składania ofert 14.03.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 14.03.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie biuro nr 2 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 521807-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian