Ogłoszenie o zamówieniu: zakup i sukcesywna dostawa 80 350 litrów oleju napędowego grzewczego (lekkiego) do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., do świetlic sołeckich oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 04.08.2020
  • Data składania ofert 20.08.2020
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 20.08.2020
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom., Sekretariat
  • Numer UZP/TED 569663-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian