Ogłoszenie o zamówieniu: zakup i sukcesywna dostawa 80 000 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do świetlic sołeckich oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 12.08.2019
  • Data składania ofert 27.08.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 27.08.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom. , Sekretariat
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian