Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.09.2020 do 31.08.2022 roku

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Kowalewo Pomorskie
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 28.07.2020
  • Data składania ofert 06.08.2020
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 06.08.2020
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, biuro nr 3 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 565954-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian