OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Udzielenie Gminie Kowalewo Pomorskie kredytu długoterminowego do wysokości 9.000.000 zł

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Kowalewo Pomorskie
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 23.10.2018
  • Data składania ofert 05.11.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 05.11.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie biuro nr 2 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 634636-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian