OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Kowalewo Pomorskie
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  • Data ogłoszenia 03.03.2020
  • Data składania ofert 23.03.2020
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 23.03.2020
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, biuro nr 3 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 519488-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian