Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Kowalewo Pomorskie
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  • Data ogłoszenia 08.03.2018
  • Data składania ofert 23.03.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 23.03.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie biuro nr 2 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 528395-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian