Ogłoszenie o zamówieniu: Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa 96 150 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. , do świetlic sołeckich, Przedszkola Publicznego oraz do Szkół Podstawowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Kowalewo Pomorskie
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 16.08.2018
  • Data składania ofert 30.08.2018
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Data otwarcia ofert 30.08.2018
  • Godzina otwarcia ofert 09:30
  • Miejsce złożenia oferty Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom. , Sekretariat
  • Numer UZP/TED 604941-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian