OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.:”Rozbudowa drogi powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki polegająca na budowie drogi rowerowej”

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Kowalewo Pomorskie
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  • Data ogłoszenia 04.04.2018
  • Data składania ofert 18.04.2018
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 18.04.2018
  • Godzina otwarcia ofert 12:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie biuro nr 2 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 539188-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian