OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Kowalewo Pomorskie
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 19.11.2019
  • Data składania ofert 27.11.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 27.11.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, biuro nr 3 (kancelaria ogólna)
  • Numer UZP/TED 624133-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian