Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5″

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Kowalewo Pomorskie
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  • Data ogłoszenia 20.02.2018
  • Data składania ofert 08.03.2018
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 08.03.2018
  • Godzina otwarcia ofert 12:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie biuro nr 2 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 520195-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian