Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:1
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
  • Wydział: Referat Techniczno – Inwestycyjnym i Gospodarki Gruntami
  • Miejsce pracyUrząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
  • StanowiskoInspektor
  • Wymiar etatuPełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-05-07
  • Termin składania dokumentów2019-05-20
  • Sposób składania dokumentówOsobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Techniczno -Inwestycyjnym i Gospodarki Gruntami
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski w Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneI. Wykształcenie:
   niezbędne: wyższe w jednym z następujących kierunków: planowania przestrzennego, urbanistyki,
   budownictwa,
   II. Staż pracy:
   niezbędny: co najmniej 3- letni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż w jednostkach
   samorządu terytorialnego ,
   preferowany: co najmniej roczny staż pracy związany z pracą na wskazanym stanowisku
   III. Wiedza specjalistyczna:
   niezbędna:
   a) ustawy o planowaniu przestrzennym,
   b) ustawy Prawo Budowlane,
   c) ustawy o gospodarce nieruchomościami,
   d) ustawy o samorządzie gminnym,
   e) Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
   f) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweIV. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, szybkość, zdolności organizacyjne
   i analityczne, samodzielność, dokładność, umiejętność podejmowania decyzji.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyV. Zakres czynności na stanowisku:
   a)wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy ,
   b)prowadzenie wymaganych rejestrów związanych z planowaniem przestrzennym,
   c)prowadzenie sprawozdawczości związanej z planowaniem przestrzennym ,
   d)przygotowanie i prowadzenie procedur związanych z opracowaniem miejscowych planów
   zagospodarowania przestrzennego oraz nadzór nad realizacją,
   e)przygotowanie i prowadzenie procedur związanych z opracowaniem studium uwarunkowań
   i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nadzór nad realizacją .
   f) wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziałów wraz z opiniowaniem projektów
   podziałów ,
   g) dokonywanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp w swoim zakresie ,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian