Ogłoszenie o konkursie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Wielkie Rychnowo 53, 87- 410 Kowalewo Pomorskie

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:3/2017
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
  • Wydział:Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  • Miejsce pracySzkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
  • StanowiskoDyrektor
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-06-20
  • Termin składania dokumentów2017-07-25
  • Sposób składania dokumentówosobiście, drogą pocztową
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowebrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyokreślony w załączniku
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian