Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian