Obwieszczenie z dnia 21.11.2017 r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że na wniosek Gminy Kowalewo Pomorskie, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Mariany do działek nr 344/1 i 344/2, gmina Kowalewo Pomorskie – realizacja inwestycji na działkach nr ewidencyjny 344/1, 344/2, 367 i 357 położonych w obrębie ewidencyjnym Mariany, gm. Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian