Obwieszczenie z dnia 15.04.2020r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia postanowieniem z dnia 15.04.2020r. sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/2019 z dnia 13.05.2019 r. dla inwestycji polegającej budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV Kowalewo Pomorskie – Chełmża oraz odgałęzienia w kierunku stacji Rychnowo 14 CONKRET

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian