Obwieszczenie: wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN na linie kablową SN – realizacja inwestycji na działce o nr geod. 104/13 obręb ewidencyjny Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian