Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wydania decyzji Nr 38/2019, znak: WIR.II.746.1.7.2019.BG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie linii kablowych SN wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach nr ewid.: – 338/6, 338/2, 338/3, obręb 0009 Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie (linia kolejowa nr 353 relacji Poznań Wschód – Skandawa km 158,5 – 158,6), – 26, 48, obręb 0002 Kowalewo Pomorskie (linia kolejowa nr 209 relacji Kowalewo Pomorskie – Bydgoszcz Wschód km 49,1 – 49,2)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian