Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej NAPOLE III o mocy do 0,9 MW i powierzchni do 1,9 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp. , na działce nr 83 położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Napole, gmina Kowalewo Pomorskie”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian