Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.9.2020 z dnia 24.09.2020 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 1 obręb Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian