Obwieszczenie: o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „ZAPLUSKOWĘSY” o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 135, obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie”)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian