Obwieszczenie: … na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV GPZ Kowalewo-Chełmonie – realizacja inwestycji na działkach o nr geod. 234, 233, 241, obręb ewidencyjny 02 miasta Kowalewo Pomorskie oraz 8/4, obręb ewidencyjny 03 miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian