Obwieszczenie: … na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. o. Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowych linii elektroenergetycznych ze słupami SN-15 kV – realizacja inwestycji na działce o nr geod. 319/2, obręb ewidencyjny Zapluskowęsy, gm. Kowalewo Pomorskie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian